Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
Zihinsel engelli sözcüğü en kısa şekliyle, normal çocuklardan daha yavaş gelişen, daha yavaş öğrenen ve bu nedenle kişisel ve sosyal yaşantısını destek almadan sürdüremeyen bireyleri tanımlamak için kullanılır. Ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte iletişimde, kendine bakımda, evdeki yaşamda, toplumsal yeteneklerde,  toplumsal yararlılıkta, kendini yönlendirmede, sağlığı korumada, akademik işlevsellikte ve çalışma alanında iki veya daha fazla bozukluğa sahip olmaları söz konusudur.
 
  • Dikkat
  • Bellek
  • Öğrenme
  • Dil Gelişimi
  • Akademik Başarı
  • Sosyal Gelişim
  • Psikomotor Gelişim
 
Zihinsel yetersizliği olan bireyin, sahip olduğu yetersizliğin derecesi arttıkça bu alanlarda yaşadığı güçlüklerin derecesi de artmaktadır.
 
Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
Destek Eğitim Programının Yapısı
 
 Zihinsel yetersizlik tanısı ile kurumumuza gelen öğrencilerin, destek eğitimden en yüksek düzeyde fayda görebilmeleri için öncelikle uzman kadromuz tarafından değerlendirmeleri yapılmakta ve uygun eğitim programı için amaçlar belirlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda her birey için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanmaktadır.
 
Program; kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan zihinsel yetersizliği olan bireylerin özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
Programın genel amaçları:
 
Bu program ile bireylerin;
 
Bağımsız yaşam becerileri kazanmaları,
Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları,
Psikomotor becerilerini geliştirmeleri,
Dil ve konuşma becerilerini geliştirmeleri,
Sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmeleri,
Sosyal ve toplumsal uyum becerilerini geliştirmeleri,
Bilişsel hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
beklenmektedir.
 
Kurumumuzda, zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin takvim yaşlarına ve gereksinimlerine göre özel eğitim ilkelerine dayalı ve bilimsel temelli çalışmalarımız uzman kadromuz tarafından yürütülmektedir. Bu bireylerle çalışılacak destek eğitim programı için Portage Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Programı ve Türkçe-Matematik Akademik Programları kullanılmaktadır. Portage’de yer alan Öz Bakım Becerileri, Dil Becerileri, Bilişsel Beceriler, Fiziksel/Motor Beceriler, Sosyal Beceriler ve Türkçe-Matematik Akademik Programında yer alan Türkçe ve Matematik alanlarında çocuğa gereksinimleri doğrultusunda eğitim verilmektedir. Programlarda yer alan amaçlar ve etkinlikler öğrencinin takvim yaşı, gelişimsel yaşı ile öğrencinin yapabildikleri ve gereksinimlerine göre planlanmaktadır. Bahsedilen programlar, bahsedilen alanlara yönelik kazanımlardan oluşmaktadır ve bireylerin programın genel amaçlarına ulaşmalarını sağlayacaktır. Bu kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır. Bireylerde ulaşılması beklenen kazanımların içeriği, bu becerilerle ilgili açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Program, bireyselleştirilmiş eğitim programı(BEP) hazırlama ve uygulamaya imkan sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıdadır.
 
Uygulanan program, öğretmen veya uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında kurumun uygulayacağı eğitime bir standart getirmesi, ayrıca verilen eğitimin sonunda elde edilen kazanımların ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlaması açısından avantajlıdır. Program yalnızca öğrencilerin değil, ailelerin de ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Aile ve çocuğun programdan aldıkları yararları arttırmak için farklı branşlarda uzmanlaşmış kadromuzla (lisans eğitimi almış, zihinsel engelliler özel eğitim öğretmeni, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, özel eğitim uzmanı, fizyoterapist…) bir ekip çalışması yürütülmektedir. 
 
3-6 yaş arası bireyler için, yine gelişimsel yaşı ve becerileri dikkate alınarak okul öncesi hazırlık çalışmaları yürütülmekte ve kaynaştırma eğitimine geçiş yapabilmeleri için öğrencilerimizin gereksinimleri karşılanmaktadır.
 
Okul dönemi öğrencilerimizin okuldaki başarılarını arttırmak ve yaşıtlarıyla aralarındaki gelişimsel farklılığı kapatmak için de destek eğitim programımız, alanında sertifika almış uzman eğiticilerimizle uygulanmakta ve öğrencilerimizin bağımsız yaşama geçişlerini kazandırmak adına toplumsal yaşam becerileri, sosyal hayat becerileri kapsamında psikologlarımız tarafından desteklenmektedir.
Sosyal Ağlarda Paylaş:


Süleyman Demirel Mah. Evliya Çelebi Sokak No:1 Harran / Şanlıurfa


0542 310 16 66


harranhayataumutrehabilitasyon@hotmail.com


Salı'dan Cumartesi'ye
08:00 - 17:00